รับทำงานตามแบบ รับทำงานตามตัวอย่าง โรงกลึง งานมิลลิ่ง