ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

บริษัท พี.เอ็น.ที.โมล์ด จำกัด

- รับฉีดฉีดขึ้นรูปพลาสติกในแบบต่างๆ


- รับผลิตชิ้นงานของลูกค้า ทุกชนิดที่เป็นงานฉีดพลาสติก
เรามีเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกไว้ให้บริการ ตั้งแต่ขนาดเครื่อง 40-450 ตัน


เครื่องฉีดพลาสติก:
เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 40 ตัน:  1 เครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 50 ตัน:  1 เครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 60 ตัน:  4 เครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 100 ตัน:  1 เครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 120 ตัน:  12 เครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 160 ตัน:  3 เครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 210 ตัน:  4 เครื่อง

เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 450 ตัน:  1 เครื่อง

เหมาะกับการฉีดงานที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กรัม หรือความยาวไม่เกิน 700 มิลลิเมตร 

ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานรับจ้างฉีดจะมีคุณภาพที่ดี สม่ำเสมอ